Ιδιότητα Μέλους

Η ετήσια συμμετοχή των μελών είναι 10,00 ευρώ ενώ το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής σε 20,00 ευρώ.

Οι Στοχοι μας

 • Επικοινωνία: ανάμεσα στα μέλη και τις τοπικές ή περιφερειακές αρχές για την επίλυση των προβλημάτων
 • Έργα: ο καλλωπισμός, οι υποδομές και η περιβαλλοντική προστασία
 • Ανάδειξη, διάδοση και διατήρηση: του παραδοσιακού χαρακτήρα, του πολιτισμού, των παραδόσεων και της ιστορίας του οικισμού
 • Οι Αρχες μας

 • Ανεξαρτησία από κυβερνητικές, πολιτικές και εργατικές ενώσεις
 • Ελεύθερη συμμετοχή προσώπων, ανεξάρτητα από εθνικότητα, θρήσκευμα, κοινωνική θέση και κάθε είδους διακρίσεις
 • Έγκυρη πληροφόρηση, επιστημονικής γνώση και τεκμηρίωση όπου απαιτούνται
 • Δημοκρατικές διαδικασίες, αντικειμενικότητα και αποδοχή της διαφορετικότητας για όλες τις απόψεις
 • Συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους, εθνικούς και διεθνείς φορείς
 • Κάθε επιδίωξη χρήσης του Συλλόγου με ιδιοτελή ή πολιτικά κίνητρα δεν γίνεται με κανέναν τρόπο αποδεκτή
 • Η Δεσμευση μας

  Για την επίτευξη των στόχων σε αυτό τον μικρό οικισμό, ο Σύλλογος Κλιματογή παρακαλεί τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου να συμβάλλουν από κοινού στη βελτίωση της ζωής στον Λίσταρο.